Om oss

O N Sunde er et industrielt investeringsselskap og en ledende aktør innen flere bransjer. Konsernet er arbeidsgiver for omlag 4500 ansatte.

Virksomhet

O N Sunde er et av Norges største familieeide konsern. Siden etableringen i 1988 har selskapet bygd opp en betydelig virksomhet innen cruise og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport, fritid, tekstil og mote - samt en portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Hovedkontor og ansatte

Selskapet O N Sunde AS har ti ansatte ved hovedkontoret på Aker Brygge. Selskapet utøver hovedkontorfunksjoner og er ansvarlig for konsernets finansforvaltning, herunder fremmedkapitalfinansiering og risikostyring. Aktivt eierskap utøves gjennom styrearbeid og tett samarbeid med ledelsen i de operative selskapene.

Administrerende direktør

Alexander Sunde ble i desember 2015 ansatt som administrerende direktør i O N Sunde AS. Han har arbeidet i selskapet siden 2008 og har vært ansvarlig for selskapets finansinvesteringer i tillegg til styrearbeid i de operative selskapene. Han overtok stillingen etter Olav Nils Sunde som i dag er selskapets styreformann.

Alexander Sunde har en Bachelorgrad i Business Administration (BBA) fra Handelshøyskolen BI og en Master of Business Administration (MBA) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen finansanalyse (AFA) og porteføljeforvaltning (APF).

Konsernomsetning (MNOK)
8 834
EBITDA (MNOK)
1 195
Totale eiendeler (MNOK)
13 209
Adm. dir. / CEO
Alexander Sunde
Group CFO
Bjørn Paulsen
Etablert
1988