Nøkkeltall

Omsetning
MNOK

Omsetning

MNOK
14 160

EBITDA

MNOK
1 394

Eiendeler

MNOK
13 245

Ansatte

Inkl. deltid
7 400

O N Sunde ble etablert i 1988. Siden oppstarten har konsernet hatt en sterk vekst og samlet sett levert gode resultater.

Konsernet har vokst fra 28 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner i 1988, til mer enn 7400 hel- og deltidsansatte og en omsetning på over 14 milliarder kroner i 2018.

Virksomheten består i dag av cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen tekstil og mote - samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Resultat og fremtidsutsikter

Konsernet leverte et blandet år i 2018. Av våre forretningsområder presterte tre divisjoner godt, mens resultatet innenfor sport var preget av en utfordrende konkurransesituasjon og pågående restruktureringskostnader. Samlet sett forventer styret et bedre resultat for 2019 sammenlignet med 2018.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Årsresultat Sum eiendeler Årsverk
2018 14 160 1 394 452 113 83 13 245 4 567
2017 13 472 1 617 970 545 445 12 926 4 342
2016 12 635 1 652 1 041 741 611 12 775 4 353
2015 12 197 1 251 563 169 200 12 484 4 191
2014 11 683 1 053 307 -238 -175 12 774 4 182
2013 11 322 1 011 405 -82 -33 13 239 4 400
Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Eiendeler Egenkapital Netto rentebærende gjeld Antall årsverk
Color Group 5 141 1 217 686 8 567 2 065 3 811 2 376
Gresvig 3 505 -232 -564 2 505 1 234 141 1 250
ONS Ship Finance 123 122 101 1 349 544 538
Sunpor Kunststoff1 3 751 285 187 1 442 537 567 184
Voice 1 733 198 148 883 222 118 752

Ureviderte konserntall, 2018.
1.Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.