Voice

Voice er et av Norges største moteselskap og vekstvinner de siste årene. Voice driver kjedekonseptene Match, VIC og Boys of Europe.

Omsetning

MNOK
1 645

EBITDA

MNOK
334

Eiendeler

MNOK
1 698

Ansatte

Inkl. deltid
1 900

Voice Norge AS er en landsdekkende aktør innen mote og tekstil. Selskapet har 248 butikker, hvorav 200 butikker er egeneide og resten er franchisedrevet.

Selskapet utvikler klesmerker for det norske markedet med merkevaren Jean Paul som spydspiss. Jean Paul er en av Norges største merkevarer innen tekstilbransjen målt i sisteleddsomsetning. Selskapet har 1 900 hel- og deltidsansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Selskapet mottok i 2020 21 millioner kroner i kontantstøtte gjennom den statlige kompensasjonsordningen, men valgte å betale dette tilbake i sin helhet på grunn av det forholdsvis gode resultatet til virksomheten.

Vekstvinner

Den totale kjedeomsetningen innenfor Match, VIC og Boys of Europe representerer en markedsandel i overkant av 6,6% av totalmarkedet.

Kjedeomsetningen for Match, VIC og Boys of Europe falt samlet sett med 11,0% målt mot fjoråret. Fallet i omsetning er et resultat av nedstengning grunnet C-19.

Kjeder
Match, Vic, Boys of Europe
Butikker
241
Eierandel
100
Adm. Dir. / CEO
Johnny Ottesen
Faktaark
Nettside