Color Group / Color Line

Color Line er Norges ledende cruise- og transportrederi. Color Line har en flåte på syv skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

Omsetning

MNOK
2 583

EBITDA

MNOK
-47

Eiendeler

MNOK
1 039

Ansatte

Inkl. deltid
2 250

Color Group AS er morselskap til Color Line AS. Color Line AS er Norges største og blant Europas ledende selskap innen europeisk nærskipsfart. Selskapet sysselsetter ca. 2 250 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Norge er en halvøy i Europa der effektiv sjøtransport er viktig for norsk industri, handel og reiseliv. Color Line har valgt å satse med en tydelig differensieringsstrategi. Kvalitetscruise på linjen Oslo - Kiel og effektiv transport på de kortere linjene; Kristiansand - Hirtshals, Larvik - Hirtshals og Sandefjord–Strømstad.

Om bord på skipene drives konferansefasiliteter, hotell, restauranter, butikker og underholdning. I tillegg tilbyr selskapet pakker innen tur- og opplevelsestilbud, samt spedisjon og frakttjenester.

Sjøveien mellom Norge og utlandet

Årlig reiser rundt fire millioner passasjerer med Color Line. Av disse er ca. 600 000 turister til Norge. I tillegg transporterer selskapet om lag 180 000 fraktenheter sjøveien til og fra Norge.

Turistene som reiser med Color Line representerer ca. 3,5 millioner gjestedøgn på land med en samlet totalvirkning på nærmere 3,6 milliarder kroner. Dette utgjør åtte prosent av det utenlandske turistforbruket i Norge.

I 2018 etablerte selskapet drift på ro-ro skipet Color Cargo som representerer en økt satsing på miljøvennlig transport mellom Norge og Tyskland.

Miljø

Skipsfarten er sentral for at Norge og øvrige land skal nå sine klimamål slik de blant annet er definert av FN og FNs skipsfartsorganisasjon IMO, EU og nasjonale myndigheter. Selskapet legger til grunn
myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp. Selskapet har tilsluttet seg visjonen til Norges Rederiforbund om null-utslipp av skadelige stoffer.

Betydelige investeringer

I senere år har Color Line foretatt betydelige investeringer i skip, havneanlegg og miljøtiltak. Selskapet har i dag en moderne og kostnadseffektiv tonnasje med en ledende posisjon i bruk av teknologi for å redusere utslipp til luft og vann. Selskapet har tilsluttet seg Norges Rederiforbund sin visjon om null-utslipp av skadelige stoffer. I 2014/15 ble det gjort omfattende investeringer i eksos-renseanlegg(scrubbers) på fire av selskapets skip.

Plug-in hybridskip

I februar 2017 inngikk Color Line kontrakt med Ulstein verft om bygging av verdens til nå største plug-in hybridskip. Color Hybrid ble levert i 2019. Skipet har en kapasitet på 2 000 passasjerer og 500 biler og har full batteridrift inn og ut av havnene.

Passasjerer
4 millioner reisende årlig
Frakt
180 000 fraktenheter
Eierandel
100
Adm.dir. / CEO
Trond Kleivdal
Årsregnskap
Nettside