Andre investeringer

Øvrig virksomhet omfatter eierandeler i deleide selskap, eiendomsforvaltning, utleie av fly og skip samt finansforvaltning.

Sport Holding

Sport Holding (eid 50%) er en detaljist i markedet for sport- og fritidsutstyr. Selskapet ble etablert i 2020 forbindelse med oppkjøpet av kjedekonseptet Intersport og Sport 1. Selskapet er i dag en vesentlig markedsaktør gjennom landsdekkende utsalgssteder og nettbutikk.

O N Sunde Eiendom

Eiendomsporteføljen består av forretningseiendommer i Ålesundsregionen og Østlandsområdet. Eiendommene leies ut både til konsernselskaper og til eksterne parter.

O N Sunde Eiendom omsatte for 27 MNOK i 2019. EBITDA utgjorde 9 MNOK.

Finansielle investeringer

I segmentet Finansielle investeringer inngår aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper. Investerings-aktiviteten oppnådde en totalavkastning på NOK 18 millioner i 2019.

Annet

Konsernet er engasjert i en rekke andre virksomheter og støtter utvalgte selskaper og organisasjoner som bidrar positivt i samfunnet.