Andre investeringer

Øvrig virksomhet omfatter eierandeler i deleide selskap, eiendomsforvaltning, utleie av fly og skip samt finansforvaltning.

Sport Holding

Sport Holding (eid 50%) er en detaljist i markedet for sport- og fritidsutstyr. Selskapet ble etablert i 2020 forbindelse med oppkjøpet av kjedekonseptet Intersport, Sport 1, Anton Sport og Löplabbet. Selskapet er i dag en vesentlig markedsaktør gjennom landsdekkende utsalgssteder og nettbutikk.

O N Sunde Eiendom

Eiendomsporteføljen består av forretningseiendommer i Ålesundsregionen og Østlandsområdet. Eiendommene leies ut både til konsernselskaper og til eksterne parter. O N Sunde Eiendom omsatte for 30 MNOK i 2020.

Sommeren 2020 ble oppussing- og utvidelsesprosjektet av lager og logistikkeiendommen på Tuenveien 70 ferdigstilt og eiendommen ble solgt i desember 2020 med en bokført gevinst på NOK 109 millioner og er ført i resultatregnskapet som Andre inntekter. Eiendommen fungerer som sentrallager for konsernets tekstilvirksomhet.

Annet

Konsernet er engasjert i en rekke andre virksomheter og støtter utvalgte selskaper og organisasjoner som bidrar positivt i samfunnet.