Andre investeringer

Øvrig virksomhet omfatter eiendomsforvaltning, utleie av fly og skip samt finansforvaltning.

O N Sunde Eiendom

Eiendomsporteføljen består av forretningseiendommer i Ålesundsregionen og Østlandsområdet. Eiendommene leies ut både til konsernselskaper og til eksterne parter.

O N Sunde Eiendom omsatte for 25 MNOK i 2018. EBITDA utgjorde 17 MNOK.

Finansielle investeringer

I segmentet Finansielle investeringer inngår aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper. Investeringsaktiviteten oppnådde en totalavkastning på NOK 20 millioner i 2018. Avkastningen var 15.4% målt mot gjennomsnittlig allokert kapital.

Annet

Konsernet er engasjert i en rekke andre virksomheter og støtter utvalgte selskaper og organisasjoner som bidrar positivt i samfunnet.