Nøkkeltall

Omsetning
MNOK

Omsetning

MNOK
12 635

EBITDA

MNOK
1 652

Eiendeler

MNOK
12 775

Ansatte

Inkl. deltid
6 500

O N Sunde ble etablert i 1988. Siden oppstarten har konsernet hatt en sterk vekst og samlet sett levert gode resultater.

Konsernet har vokst fra 28 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner i 1988, til mer enn 6500 hel- og deltidsansatte og en omsetning på over 12 milliarder kroner i 2016.

Virksomheten består i dag av cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen tekstil og mote - samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Positive resultater i 2016

Alle de operative selskapene i konsernet kan i 2016 vise til en positiv resultatutvikling. Det forventes en ytterligere resultatforbedring i 2017.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Årsresultat Sum eiendeler Årsverk
2016 12 635 1 652 1 041 741 611 12 775 4 353
2015 12 197 1 251 563 169 200 12 484 4 191
2014 11 683 1 053 307 -238 -175 12 774 4 182
2013 11 322 1 011 405 -82 -33 13 239 4 400
2012 10 734 939 369 -184 -138 13 244 4 417
2011 10 502 1 158 442 -109 -165 14 267 4 276
Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Eiendeler Egenkapital Netto rentebærende gjeld Antall årsverk
Color Group 4 896 1 149 616 7 478 2 087 3 326 2 283
Gresvig 3 539 144 74 2 777 857 833 1 190
ONS Ship Finance 202 202 126 2 269 885 905
Sunpor Kunststoff1 2 575 244 149 1 452 348 859 187
Voice 1 555 170 135 642 172 73 677

Ureviderte konserntall, 2016.
1.Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.