Nøkkeltall

Omsetning
MNOK

Omsetning

MNOK
13 472

EBITDA

MNOK
1 617

Eiendeler

MNOK
12 926

Ansatte

Inkl. deltid
7 400

O N Sunde ble etablert i 1988. Siden oppstarten har konsernet hatt en sterk vekst og samlet sett levert gode resultater.

Konsernet har vokst fra 28 ansatte og en omsetning på 70 millioner kroner i 1988, til mer enn 7400 hel- og deltidsansatte og en omsetning på over 13 milliarder kroner i 2017.

Virksomheten består i dag av cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen tekstil og mote - samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer.

Positive resultater i 2017

Konsernet har de senere årene hatt en positiv utvikling. Resultatet for 2017 var tilfredsstillende. Det forventes et resultat i 2018 på linje med resultatet i 2017.

Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Årsresultat Sum eiendeler Årsverk
2017 13 472 1 617 970 545 445 12 926 4 342
2016 12 635 1 652 1 041 741 611 12 775 4 353
2015 12 197 1 251 563 169 200 12 484 4 191
2014 11 683 1 053 307 -238 -175 12 774 4 182
2013 11 322 1 011 405 -82 -33 13 239 4 400
2012 10 734 939 369 -184 -138 13 244 4 417
Tall i MNOK Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (EBIT) Eiendeler Egenkapital Netto rentebærende gjeld Antall årsverk
Color Group 4 968 1 180 630 6 859 2 190 3 176 2 351
Gresvig 3 365 -51 -124 2 552 1 515 433 1 104
ONS Ship Finance 211 207 126 2 234 962 962
Sunpor Kunststoff1 3 391 318 220 1 556 487 576 180
Voice 1 718 221 179 890 182 183 696

Ureviderte konserntall, 2017.
1.Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.