Color Group / Color Line

Color Line er Norges ledende cruise- og transportrederi. Color Line har en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

Omsetning

MNOK
4 968

EBITDA

MNOK
1 180

Eiendeler

MNOK
6 859

Ansatte

Inkl. deltid
3 200

Color Group AS er morselskap til Color Line AS. Color Line AS er Norges største og blant Europas ledende selskap innen europeisk nærskipsfart. Selskapet sysselsetter ca. 2 500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Norge er en halvøy i Europa der effektiv sjøtransport er viktig for norsk industri, handel og reiseliv. Color Line har valgt å satse med en tydelig differensieringsstrategi. Kvalitetscruise på linjen Oslo - Kiel og effektiv transport på de kortere linjene; Kristiansand - Hirtshals, Larvik - Hirtshals og Sandefjord–Strømstad.

Om bord på skipene drives konferansefasiliteter, hotell, restauranter, butikker og underholdning. I tillegg tilbyr selskapet pakker innen tur- og opplevelsestilbud, samt spedisjon og frakttjenester.

Sjøveien mellom Norge og utlandet

Årlig reiser rundt fire millioner passasjerer med Color Line. Av disse er ca. 600 000 turister til Norge. I tillegg transporterer selskapet om lag 180 000 fraktenheter sjøveien til og fra Norge.

Turistene som reiser med Color Line representerer ca. 3,5 millioner gjestedøgn på land med en samlet totalvirkning på nærmere 3,6 milliarder kroner. Dette utgjør åtte prosent av det utenlandske turistforbruket i Norge.

Betydelige investeringer

I senere år har Color Line foretatt betydelige investeringer i skip, havneanlegg og miljøtiltak. Selskapet har i dag en moderne og kostnadseffektiv tonnasje med en ledende posisjon i bruk av teknologi for å redusere utslipp til luft og vann. Selskapet har tilsluttet seg Norges Rederiforbund sin visjon om null-utslipp av skadelige stoffer. I 2014/15 ble det gjort omfattende investeringer i eksos-renseanlegg(scrubbers) på fire av selskapets skip.

Plug-in hybridskip

I februar 2017 inngikk Color Line kontrakt med Ulstein verft om bygging av verdens til nå største plug-in hybridskip med leveranse høsten 2019. Skipet vil få en kapasitet på 2 000 passasjerer og 500 biler og vil ha full batteridrift inn og ut av havnene.


Passasjerer
4 millioner reisende årlig
Frakt
180 000 fraktenheter
Eierandel
100
Adm.dir. / CEO
Trond Kleivdal
Årsregnskap
Nettside