Andre investeringer

Øvrig virksomhet omfatter eiendomsforvaltning, utleie av fly og skip samt finansforvaltning.

O N Sunde Eiendom

Eiendomsporteføljen består av forretningseiendommer i Ålesundsregionen og Østlandsområdet. Eiendommene leies ut både til konsernselskaper og til eksterne parter.

O N Sunde Eiendom omsatte for 25 MNOK i 2017. EBITDA utgjorde 21 MNOK.

Finansielle investeringer

I segmentet Finansielle investeringer inngår aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper. Investeringsaktiviteten oppnådde en netto realisert avkastning på NOK 38 millioner i 2017.

Annet

Virksomheten Regatta AS ble i 2017 solgt ut av konsernet.

Konsernet er engasjert i en rekke andre virksomheter og støtter utvalgte selskaper og organisasjoner som bidrar positivt i samfunnet.